Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης

Μαιάνδρου 23
11528 Αμπελόκηποι
Αθήνα - Ελλάδα
Ε. info@hsccp.gr